SERVIZOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA OUTROS

IRIA HAZ PICALLO. Atención ós visitantes (turistas, peregrinos, excursións, etc), en museos, centros arqueolóxicos, oficinas de información turística, centros de acollida a turistas, etc.

O obxetivo e facilitar e facer máis agradable o seu paso por cada emplazamento (localidades, museos, etc), facilitando todo tipo de información considerada relevante en relación a este sector.